Navneændring og gebyr

Navneændringer skal ske via Borger.dk, hvor du skal udfylde en blanket:

Borger.dk - navneændring.

Det koster ikke gebyr at ændre navn ved sit bryllup. Det gør det ved de fleste andre anledninger til navneændring.