Vielse og velsignelse

Hvis I vil giftes på en bestemt dato, beder vi jer kontakte os i god tid for at aftale en dato for vielsen. Kontakt os på 4447 0125 mellem 9 og 13(14).

Der skal inden vielsen foreligge følgende papirer:

- Prøvelsesattest, se nærmere på www.borger.dk. Attesten gælder i 4 måneder

- Brudeparrets dåbs/navneattester

- Navne og adresser på to vidner – ét vidne for hver af parterne.

Eventuel pyntning i kirken før vielsen aftaler I med kirketjeneren ved den af kirkerne, hvor vielsen skal finde sted.

Fotografering ved vielsen skal aftales med præsten.


Salmer
Til et bryllup synges 3 eller 4 salmer.

Salmerne aftales med den præst, der skal forrette vielsen.

Folkekirken.dk har meget mere info om bryllup.


Kirkelig velsignelse
Ønsker du kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, henvender du dig til kirkekontoret på 4447 0125 og aftaler et tidspunkt for den kirkelige handling. 

Du behøver ingen vidner, ingen papirer, ingen faste ritualer. I kan fylde kirken med gæster bare komme jer to.