Kontakt ledelsen

Menighedsrådsformand Værløse sogn: Hanne Mølgaard, telefon 4448 5302/24477416, email: hacl@vaerloesesogn.dk

Menighedsrådsformand Hareskov sogn: Ane-Kirstine Brandt, telefon 5250 6365, email: akb@ucc.dk

Se alle menighedsrådsmedlemmer her


Daglig ledelse:

Administrationschef, Trine Flæng, telefon 3031 7005, mail tf@vaerloesesogn.dk

Kirkegårdsleder Jan Madsen, telefon 2663 4890, email: jm@vaerloesesogn.dk

Kordegn Margit Schandorph Fynbo, telefon 4448 0125. Email: mfy@km.dk

Administrationschef Trine Flæng
Kordegn Margit Fynbo