Koncerter

Værløse og Hareskov sognes organister og frivillige i musikudvalgene sammensætter hvert år et velkomponeret koncertprogram. 
Vi afventer et program for den kommende sæson.