Bliv medlem af folkekirken

Ved dåb bliver man medlem af folkekirken. Ønsker du dåb, skal du kontakte kirkekontoret (tlf. 44480125), som vil hjælpe dig videre.

Er du døbt, men derefter udmeldt af Folkekirken, og ønsker at genindtræde i Folkekirken, skal du kontakte kirkekontoret (tlf. 44480125), som vil guide dig gennem forløbet. Du kan også udfylde denne blanket og sende den til Kirkekontoret.

Vedr. indmeldelse af børn under 18 år er det indehaveren af forældremyndigheden, der kan træffe beslutningen.  Børn over 15 år skal dog give sit samtykke.