Konfirmation

Konfirmationsundervisning og tilmelding
I Værløse og Hareskov sogne tilrettelægges konfirmationsundervisningen af den enkelte præst. Det betyder, at hver klasse har sit eget undervisningsforløb.

Kommende 8. klasses elever på skolerne i sognene får inden sommerferien orientering om næste skoleårs konfirmationsundervisningen ude på skolerne i de enkelte klasser.

Vedr. tilmeldingsblanket, se feltet til højre her på siden. Tilmelding bør finde sted inden sommerferien af hensyn til præsternes koordinering.

Tilmeldte konfirmander og deres forældre vil via mail i september/oktober blive indkaldt til et informationsmøde af den præst, der skal undervise og konfirmere den klasse, hvori den pågældende konfirmand går. Selve konfirmationsundervisningen begynder som regel i begyndelsen af oktober, men det kan variere fra klasse til klasse. 

Konfirmationsdatoer
På listen nedenfor kan du se tid og sted for konfirmationer i Værløse og Hareskov sogne. Listen er en evighedskalender.

OBS: Hvis man IKKE skal konfirmeres sammen med sin klasse, bedes man hurtigst muligt oplyse dette til den præst, der underviser klassen, så ønsket om et andet konfirmationstidspunkt kan aftales og koordineres med de andre præster.  

Liste med konfirmationsdatoer

OBS: Ved tilmelding SKAL skole og klasse for konfirmanden i skoleåret 2019/2020 oplyses i kommentarfeltet!

Konfirmationsdatoer 2019-2022

Orientér dig i listen til venstre. Vi følger samme klasse-fordeling hvert år. 

2020
8. maj 2020 (St. bededag)
9. maj 2020 (Lørdagen efter St. bededag)

2021
30. april 2021 (St. bededag)
1. maj 2021 (Lørdagen efter St. bededag)

2022
13. maj (St. bededag)
14. maj (Lørdagen efter St. bededag)