Kontakt medarbejderne

Organister:
Lene Rasmussen Hesdorf, telefon 4010 3372,
email: lrh@vaerloesesogn.dk

Stefán Arason, telefon 2475 6862,
email: sa@vaerloesesogn.dk

David Lau Magnussen, telefon 6071 6132,
email: pianist@davidlaumagnussen.dk

Malgorzata Egholm, telefon 5280 1370,
email: malgorzata.organist@gmail.com

Kirketjenere/Kordegn

Michael Bach Pedersen, Værløse Kirke, telefon 4435 7006/30515015, email: mbp@vaerloesesogn.dk

Naeem Akhtar, Værløse Kirke, telefon 4435 7005/5038 3058, email: na@vaerloesesogn.dk

Flemming Eskildsen, Værløse Kirke, telefon 3074 8956, email: fe@vaerloesesogn.dk

Birgitte Schøn, Kirke Værløse Kirke, telefon 2826 6437, email: bpschoen@vaerloesesogn.dk

Elisabeth O Pedersen, Hareskov Kirke, telefon 4044 9840, email: lsp@vaerloesesogn.dk

Margit Schandorph Fynbo (Kordegn), Værløse Kirke, telefon 44480125, email: mfy@km.dk

Frida Guld Tolentino (Kordegn adm.), Værløse Kirke, telefon 44357005, emai: fgt@vaerloesesogn.dk

Børn, Unge, Kirke og Kultur

Nadja Liv Pedersen, Børne- og Babysalmesang, telefon 2680 8883, email: nadjaliv83@gmail.com

Jesper Møberg Sundgaard, børne- og ungemedarbejder i Værløse kirke, telefon: 2049 0024, email: jms@vaerloesesogn.dk

Louise Kirstine Krarup, Kirke- og kulturmedarbejder i Hareskov kirke, telefon: 29651571, email: lk@vaerloesesogn.dk 

 Kirkesangere

Ida Elvirah Svane Østergaard, sopran

Hannibal Aagesen, tenor

Rose-Ann Mirja Semler, 

Lene Rasmussen Hesdorf
Stefán Arason
David Lau Magnussen
Malgorzata Egholm
Michael Bach Pedersen
Naeem Akhtar
Flemming Eskildsen
Birgitte Schön
Elisabeth O. Pedersen
Margit Schandorph Fynbo
Frida Guld Tolentino
Nadja Liv Pedersen
Jesper Møberg Sundgaard
Louise Kirstine Krarup
Ida Elvirah Svane Østergaard
Hannibal Aagesen
Rose-Ann Mirja Semler