Kontakt medarbejderne

Organister

Stefán Arason, telefon 2475 6862, 
email: sa@vaerloesesogn.dk

Malgorzata Egholm, telefon 5280 1370,
email: malgorzata.organist@gmail.com

Babett Hartmann, telefon 5020 6516
email: bh@vaerloesesogn.dk

Kordegn og Kirketjenere

Margit Schandorph Fynbo (Kordegn), Værløse Kirke, telefon 44480125, email: mfy@km.dk

Anne-Marie Pedersen (Økonomimedarb.), Værløse Kirke, telefon 61617859, email: amm@vaerloesesogn.dk

Michael Bach Pedersen, Værløse Kirke, telefon 4435 7006/30515015, email: mbp@vaerloesesogn.dk

Naeem Akhtar, Værløse Kirke, telefon 4435 7005/5038 3058, email: na@vaerloesesogn.dk

Flemming Eskildsen, Værløse Kirke, telefon 3074 8986, email: fe@vaerloesesogn.dk

Birgitte Schøn, Kirke Værløse Kirke, telefon 2826 6437, email: bpschoen@mail.dk

Elisabeth O Pedersen, Hareskov Kirke, telefon 4044 9840, email: lsp@vaerloesesogn.dk

Børn, Unge, Kirke og Kultur

Nadja Liv Pedersen, Børne- og Babysalmesang, telefon 2680 8883, email: nadjaliv83@gmail.com

Jesper Møberg Sundgaard, børne- og ungemedarbejder i Værløse kirke, telefon: 2049 0024, email: jms@vaerloesesogn.dk

Louise Kirstine Krarup, Kirke- og kulturmedarbejder i Hareskov kirke, telefon: 29651571, email: lk@vaerloesesogn.dk 

Kirkesangere

Maleen Lundvig, sanger og leder af spire-, børne- og kirkekor i Hareskov kirke

Ida Elvirah Svane Østergaard, sanger

Hannibal Aagesen, sanger

Rose-Ann Mirja Semler, sanger

Stefán Arason
Malgorzata Egholm
Babett Hartmann
Margit Schandorph Fynbo
Michael Bach Pedersen
Naeem Akhtar
Flemming Eskildsen
Elisabeth O. Pedersen
Birgitte Schøn
Nadja Liv Pedersen
Jesper Møberg Sundgaard
Louise Kirstine Krarup
Maleen Lundvig
Ida Elvirah Svane Østergaard
Hannibal Aagesen
Rose-Ann Mirja Semler