Mød et menighedsrådsmedlem

Bliv klogere på menighedsrådsarbejdet og medlem i Værløse sogn, Peder Sundgaard.

Interview med Peder Sundgaard

Hvorfor synes du, at Menighedsrådsarbejdet er vigtigt?
Jeg har altid syntes, at det er vigtigt at interessere sig for det lokale liv - og lade sig involvere i det. Kirken har gennem alle tider været en vigtig del af et lokalsamfund og er i dag blevet et kulturelt samlingspunkt for mange mennesker. Der sker rigtig mange ting i vore kirker gennem mange frivillige hænders engagerede arbejde. Alle de gode aktiviteter er med til at støtte op om kirken og kirkens budskaber.

Jeg vil gerne være med til at skabe rammerne for og støtte op om dette kirke- og kulturliv. Jeg vil også gerne være med til at sikre, at kirken kommer bredt ud og favner lokalsamfundet. Gennem Menighedsrådet får jeg indflydelse på kirkens retning og udbredelse.  

Hvilke opgaver har du som medlem af Menighedsrådet?
Jeg har engageret mig i Medieudvalget og Kirkeudvalget for Værløse Kirke. I Medieudvalget drøfter vi kirkens kommunikation og de kanaler vi bruger til at komme ud med budskaberne - i øvrigt i tæt samarbejde med præsterne og kirkens øvrige medarbejdere. Kirkeudvalget sørger for at kirkens bygning altid er i god stand og vi drøfter vedligeholdelsesarbejder og nye anskaffelser.

Hvad er du mest stolt over/glad for at have opnået i din tid som medlem af Menighedsrådet?

Jeg er glad for, at Medieudvalget har fået lavet en kommunikations- og kanalstrategi. Strategien har resulteret i en ny og moderne hjemmeside med et mere dynamisk indhold. Også brugen af Facebook er kommet godt i gang. Under Corona-krisen har såvel Facebook som hjemmesiden været benyttet i stor stil til andagter, refleksioner og bønner. Jeg er meget glad for denne åbne og imødekommende tilgang til kommunikation med lokalsamfundet.

Hvad laver du, når du ikke er i gang med opgaver relateret til menighedsrådet?
Med hund, hus, have og hustru samt børn og børnebørn bliver tiden aldrig lang. Efter mange års ansættelse i PostNord som "administrativ handyman" er jeg p.t. arbejdsfri og tiden fyldes nu med mange af ting jeg ikke fik gjort da jeg brugte 10 timer på job hver dag. En skøn frihed at have.

NB! Mød op til Orienteringsmøde tirsdag d. 18. august (kl. 17.00 i Hareskov Kirke, og kl. 19.00 i Værløse Kirke) og bliv klogere på det kommende menighedsrådsvalg. 

 

Del dette: