Mød et menighedsrådsmedlem

Bliv klogere på menighedsrådsarbejdet og medlem i Værløse sogn, Pernille Warrer

Hvorfor synes du, at Menighedsrådsarbejdet er vigtigt?

Jeg synes, det er vigtigt, at kirken er synlig, imødekommende, rummelig og åben for alle. Både når det gælder forkyndelsen og den brede vifte af øvrige tilbud, som kirken har. Vi er et stort sogn med mere end 11.000 medlemmer og det kræver stor alsidighed at være kirke for alle. De rammer vil jeg gerne være med til at sætte, og det kan jeg som medlem af Menighedsrådet.

Hvilke opgaver har du som medlem af Menighedsrådet?

Jeg er kasserer og medlem af forretningsudvalget. Derudover er jeg med i Kirkegårdsudvalget. Sammen med Hareskov Menighedsråd og vores dygtige kirkegårdsleder sætter vi rammerne for kirkegårdene i Kirke Værløse, i Hareskov og den nye kirkegård, der er på vej i Jonstrup. Og jeg er med i en lille arbejdsgruppe omkring frivillighed i kirken.

Hvad er du mest stolt over at have opnået i din tid som medlem af Menighedsrådet?

Én af de rigtig vigtige opgaver i et Menighedsråd er, at være med til at ansætte præster. I et sogn med flere præster synes jeg, at man er forpligtet til at sørge for en vis forskellighed f.eks. i forhold til alder, køn og teologisk ståsted. Det synes jeg vi har i Værløse sogn, og det er jeg stolt af at have været med til. Derudover glæder jeg mig til at vi bliver klar med den nye naturkirkegård i Jonstrup.

Hvad laver du, når du ikke er i gang med opgaver relateret til menighedsrådet?

Jeg passer mit IT-job i et forsikringsselskab og så er jeg frivillig i kirken. Jeg er bl.a. andet med til at lave mad til Gud og Spaghetti og andre arrangementer samt til at lave Frimesser (anderledes gudstjenester) en gang om måneden. Og ellers omgås jeg med familien og nørkler med håndarbejde.

NB! Mød op til Orienteringsmøde tirsdag d. 18. august (kl. 17.00 i Hareskov Kirke, og kl. 19.00 i Værløse Kirke) og bliv klogere på det kommende menighedsrådsvalg. 

 

Del dette: