Mød et menighedsrådsmedlem

Bliv klogere på menighedsrådsarbejdet og medlem i Værløse sogn, Henrik Kraght

Hvorfor synes du, at Menighedsrådsarbejdet er vigtigt?
For mig er arbejdet vigtigt for at sikre lokal forankring og relevans af kirken. Menighedsrådet er med til at skabe rammerne for at der kan leveres en bred vifte af aktiviteter som tilgodeser mangfoldighed, dybde og bredde.  

Hvilke opgaver har du som medlem af Menighedsrådet?
Jeg er næstformand i Menighedsrådet. En stor del af mit arbejdet er i den overordnede administration og budgetlægning. Menighedsrådets økonomiske dispositioner er vigtige dels for at sikre et varieret aktivitetsudbud, dels også for at skabe ramme for medarbejdernes tilfredshed og trivsel. 

Hvad er du mest glad for at have opnået i din tid som medlem af Menighedsrådet?
Vi har i Menighedsrådet foretaget nogle initiativer på frivillighedsområdet for at sikre, at dem der allerede er involveret i frivillighedsarbejdet føler sig godt tilpas, men også for at nå ud til nye ansigter og rekruttere flere frivillige. Vi har behov for frivillige, for at sikre en mangfoldighed af tilbud i kirkerne.

Hvad laver du, når du ikke er i gang med opgaver relateret til menighedsrådet?
Jeg arbejder med forandringsledelse i en international teknologivirksomhed. Kerneområderne er forretnings opfølgning og innovation, samt at sikre en fleksibel og tilfreds medarbejderstab som er forandringsparate og fokuserer på kundernes tilfredshed og succes.    

NB! Mød op til Orienteringsmøde tirsdag d. 18. august (kl. 17.00 i Hareskov Kirke, og kl. 19.00 i Værløse Kirke) og bliv klogere på det kommende menighedsrådsvalg.

Del dette: