Mød et menighedsrådsmedlem

Bliv klogere på menighedsrådsarbejdet og medlem i Værløse sogn, Hanne Mølgaard

Hvorfor synes du, at Menighedsrådsarbejdet er vigtigt?
Det er meget meningsfuldt for mig at engagere mig som frivillig i folkekirken. Her kan jeg som medlem af menighedsrådet være med til at støtte den kristne tro. I mit menighedsrådsarbejde har jeg altid lagt vægt på, at der skal være aktiviteter for alle, og at der skal være plads til alle. Vi er et stort sogn, og det er vigtigt at have for øje, at vi er kirke for alle medlemmerne. Men børn og unge har en særlig prioritet for mig. Det er vigtigt, at der er forskellige aktiviteter som børnekirke om søndagen, kor for børn og unge, klubber, minikonfirmander, lejre, babysalmesang mv. Der skal være mange forskellige tilbud så flest mulige børn kan blive fortrolige med den kristne tro.

Hvilke opgaver har du som medlem af Menighedsrådet?
Jeg er formand for rådet og har derigennem mange ledelsesmæssige og administrative opgaver, og de fylder rigtig meget af og til. Jeg er sammen med forretningsudvalget med til at forberede Menighedsrådsmøderne, og jeg deltager i samarbejde med de andre sogne i provstiet. Som formand er jeg involveret i budget og regnskab og herigennem forsøger jeg at sikre, at der er penge til de udadvendte aktiviteter.

Hvad er du mest stolt over/glad for at have opnået i din tid som medlem af Menighedsrådet?
Jeg er glad for, at vi som kirker har mange aktiviteter, og en åben kirke, hvor der er plads til alle. Især har jeg været glad for, at vi har ansat en børne-unge medarbejder. Jeg har også været med til at kæmpe opad i systemet for, at vi kunne få en administrativ leder i sognet. Jeg synes det er vigtigt med en sådan leder for at sikre en tæt kontakt med de ansatte (i alt ca 25), og for at det administrative arbejde ikke belaster menighedsrådsmedlemmerne for meget. På den måde kan erhvervsaktive forhåbentlig også finde tid til at stille op til menighedsrådet.

Hvad laver du, når du ikke er i gang med opgaver relateret til menighedsrådet?
Jeg har arbejdet i undervisningssektoren inden for økonomi og administration de sidste mange år som administrationschef. Jeg er lige stoppet og er godt i gang med at få fyldt hverdagen op. Jeg har en dejlig familie og dejlige børnebørn, som jeg glæder mig til at have mere tid sammen med. Min mand og jeg er glade for at vandre og cykle, så vi glæder os til at få mere tid til det.

NB! Mød op til Orienteringsmøde tirsdag d. 18. august (kl. 17.00 i Hareskov Kirke, og kl. 19.00 i Værløse Kirke) og bliv klogere på det kommende menighedsrådsvalg

Del dette: