Mød et menighedsrådsmedlem

Bliv klogere på menighedsrådsarbejdet og medlem i Værløse sogn, Gotfred Blom

Hvorfor synes du at menighedsrådsarbejdet er vigtigt

Et menighedsråd forvalter ganske mange penge – penge, der kommer fra kirkeskatten. Det er således offentlige midler, hvorfor det er vigtigt hele tiden at fokusere på at få mest for pengene. Menighedsrådet skal skabe rammerne for et aktivt kirkeliv og understøtte præsterne i deres forkyndelse.

Menighedsrådet skal være en aktiv deltager i det omkringliggende samfund, således at vore kirker er naturlige rammer for kunst, musik og kreativ udfoldelse.

Kirken skal være et åbent tilbud til alle – ikke kun til de, der søger, men også til de, der gerne vil nyde stilheden i en af vore kirker.

 

Hvilke opgaver har du som medlem af menighedsrådet.

Jeg er med i Kirkeudvalget for Kirke Værløse og jeg er også med i Præstegårdsudvalget, hvor jeg er formand. Præstegårdsudvalget er et fælles udvalg med Hareskov Sogn. De to sogne har i alt fire præstegårde.

For mig er det vigtigt, at præstegårdene er funktionelle og har en god standard.

Når en ny præst skal ansættes i en stilling med tilhørende præstegård er det vigtigt, at præstegården bliver gennemgået så istandsættelsen til en ny præst kan leve op til det forventede niveau.

Jeg har desuden været med til at lave julemiddag for sognets ældre. Jeg tror mine brune kartofler og flæskestege er ret gode.

 

Hvad er du mest glad for at have opnået i din tid som medlem af menighedsrådet.

Jeg er glad for at have fået lov til at beskæftige mig med bygninger indenfor Værløse Sogn.

Jeg er glad for at vore bygninger fremstår pæne og vel vedligeholdte.

Den kulturarv, der fx er i middelalderkirken i Kirke Værløse, er meget værdifuld. Jeg synes det arbejde som vor murermester har udført på kirketårnet er helt fantastisk. Han har fundet gamle opskrifter på kalkmørtel således, at reparationer udføres på samme måde, som da kirken blev bygget.

Moderne cement og mørtel giver en forkert fugtighedsbalance i murstenene hvorfor den slags reparationer ikke kan holde i mange år.

 

Hvad laver du, når du ikke er i gang med opgaver relateret til menighedsrådet.

Jeg har haft et langt arbejdsliv. Som uddannet ingeniør indenfor papir og pap har jeg i ret mange år været beskæftiget med at fremstille og designe emballage.

Siden 2005 har jeg kun beskæftiget mig med administrative opgaver. Jeg er direktør i en social fond, der hvert år uddeler beløb til sociale formål i Valby og beslægtede områder. Fonden ejer 2 ejendomme med over 100 lejemål. Min daglige beskæftigelse er således økonomi, finansiering, udlejning og vedligeholdelse af ejendommene. Jeg har i ganske mange år beskæftiget mig med offentlige regnskaber til børnehaver og plejehjem.

 

 

 

Del dette: