Baby- og Børnesalmesang

Der er stadig mulighed tage baby og barn med til rytmik og sang, dog med visse begrænsninger