Menighedsrådet Værløse sogn

Formand Hanne Mølgaard, telefon 4448 5302 / 2447 7416, email: hacl.moel@gmail.com

Næstformand Henrik Kraght, telefon 4447 0704 / 4090 4165, email: henrik@kraght.dk

Kasserer Pernille Warrer, telefon 4447 4445 / 4073 4165, email: pernille.warrer@if.dk

Peter H Stæhr, telefon 4448 41 73 / 2360 6307, email: peter.h.staehr@mail.dk

Vibeke Tandrup, telefon 4448 0898 / 2711 6567, email: vibeketandrup@hotmail.com

Christian Due Pedersen, telefon 2630 6156, emil: chudue@yahoo.dk

Gotfred Blom, telefon 2167 3260, lgblom@youmail.dk

Inge S. Hansen, telefon 4447 1054 / 6060 4154, email: ingeskadkaer@gmail.com

Sonja Pedersen, email: sonjakrea@live.dk

Kirsten Stieper, telefon 4448 1804 / 9194 4206, email: hkstieper@gmail.com

Steen Autzen, telefon 2865 1720,  email: autzen60@live.dk

Peder Sundgaard, telefon 4028 0064, email: psu@mail.dk

Lis Bodilsen Nielsen, telefon 44 48 0342 / 5189 9144, email: lisbn@outlook.com

Susanne Ammendrup, telefon 4448 2024, email: suam@godmail.dk

Referater

Her kan du læse referater fra møder i Værløse Sogns menighedsråd: 

2019-02-05 

2019-04-02

2019-04-09

2019-05-07

2019-06-04

2019-09-03

Vil du læse de pejlemærker, vi arbejder efter? Klik her.