Menighedsrådet Værløse sogn

Formand Hanne Mølgaard, telefon 2447 7416, email: hacl.moel@gmail.com

Næstformand Henrik Kraght, telefon 4447 0704 / 4090 4165, email: henrik@kraght.dk

Kasserer Pernille Warrer, telefon 4447 4445 / 4073 4165, email: pernille.warrer@if.dk

Peter H Stæhr, telefon 4448 41 73 / 2360 6307, email: peter.h.staehr@mail.dk

Christian Due Pedersen, telefon 2630 6156, emil: chudue@yahoo.dk

Gotfred Blom, telefon 2167 3260, lgblom@youmail.dk

Inge S. Hansen

Sonja Pedersen, email: sonjakrea@live.dk

Kirsten Stieper, telefon 4448 1804 / 9194 4206, email: hkstieper@gmail.com

Steen Autzen, telefon 2865 1720,  email: autzen60@live.dk

Peder Sundgaard, telefon 4028 0064, email: psu@mail.dk

Lis Bodilsen Nielsen, telefon 44 48 0342 / 5189 9144, email: lisbn@outlook.com

Susanne Ammendrup, telefon 4448 2024, email: suam@godmail.dk

Steffen Schøidt, telefon 4094 2834, email: steffenschioedt@godmail.dk

Hanne Holdt Madsen, email: rolighedsvej@get2net.dk

Referater

Her kan du læse referater fra møder i Værløse Sogns menighedsråd: 

2019 - 

05.02.2019
02.04.2019 
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019 
03.09.2019
03.12.2019

 

2020 - 

04.02.2020
31.03.2020
05.05.2020
02.06.2020
06.08.2020
01.09.2020
06.10.2020

Vil du læse de pejlemærker, vi arbejder efter? Klik her.