Værd at vide om Menighedsrådsvalget 2020

Som kirke er vi afhængige af, at mange frivillige vedholdende engagerer sig i arbejdet, bl.a. som medlemmer af Menighedsrådene, både i Hareskov og Værløse sogn.

Vigtige datoer til kalenderen:

18. august
Kl. 17.00: Orienteringsmøde i Hareskov Kirke
Kl. 19.00: Orienteringsmøde i Værløse Kirke

15. september
Kl. 19.00 Der afholdes valgforsamling i Værløse sogn (Dørene åbnes kl. 18) 

16. september
Kl. 19.00 Der afholdes valgforsamling i Hareskov sogn 

Stille op til Menighedsrådet 
Ønsker du at stille op som kandidat til Menighedsrådet, skal du printe, udfylde og aflevere denne blanket til valgbestyrelsen på valgaftenen.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til Menighedsrådet, men er forhindret i at deltage på valgaftenen, kan du udfylde en fuldmagt. Du skal i så fald printe, udfylde og aflevere denne fuldmagtsblanket til valgbestyrelsen på valgaftenen. 

Stemme til Menighedrådsvalget
Ønsker du at stemme til Menighedsrådsvalget, kan du blot møde op på valgaftenen og afgive din stemme. Er du lovligt forhindret i at møde op, kan du afgive fuldmagt til en anden person, der udøver din valgret. I så fald skal denne blanket printes, udfyldes og afleveres til valgbestyrelsen på valgaftenen. 

Har du ikke adgang til en printer, kan du møde op på kirkekontoret (Højeloft Vænge 20) og få udleveret den blanket du har brug for. 

Dagsorden
Dagordenen for valgforsamlingen er som følger:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.


På kirkeministeriets hjemmeside kan du læse alt hvad der er værd at vide om formalier og datoer angående Menighedsrådsvalget 2020. Et link til siden finder du her.