Sorggruppe

Ny sorggruppe er startet op 26. september.

Vi mødes hver anden onsdag kl. 16.00 til 18.00 i Værløse Kirke.Tilmelding til sognepræst Elsebeth Knudsen: ekn@km.dk eller mobil: 30316069, hvis du vil høre mere om sorggruppen. 

Hvorfor sorggruppe?

Det er svært at miste et menneske, som man elskede, en ægtefælle, ens forældre, et barn eller en nær ven. I den første tid efter dødsfaldet er der tit nogen, man kan tale med om sine tanker og følelser - om sin sorg og sit savn. Men når hverdagen vender tilbage, sidder sorgen stadig fast i sjæl og legeme. Erfaringen viser, at når et menneske bevidst bearbejder sin sorg og smerte og støttes i det af andre, kommer man bedre og mere styrket gennem sorgen, og det er netop formålet med sorggruppen.

Møderne forløber som en fælles samtale, hver fjortende dag, hvor man i trygge rammer under gensidig tavshedspligt, kan give udtryk for sin sorg og smerte. Det viser sig, at når man hører om andres smerte og tab, er det nemmere at få sat ord på sin egen.

Vi mødes i sorggruppen 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 og 5/12.  

Gruppen kan rumme max. 8 personer.  

Husk at du altid kan kontakte en af sognenes præster, hvis du har brug for sjælesorg.