Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald tager man selv kontakt til en bedemand. Enten tager man selv eller bedemanden fat i enten kirkekontoret (tlf. 44480125) eller en af præsterne.

Ved forhold vedrørende gravsted skal man rette sin henvendelse til kirkegårdslederen (tlf. 4498 4941)

Dødsfald skal anmeldes til afdødes sogn. Det gør den læge, der har tilset den afdøde.

Du kan finde mere information og praktiske råd om begravelser på Kirkeministeriets hjemmeside km.dk 

 

Kontakt: Kirkegårdsleder Jan Madsen, telefon 4498 4941, email: jm@vaerloesesogn.dk

Kirkegården i Værløse Sogn ligger i Kirke Værløse på Kirkestræde 5, 3500 Værløse

Kirkegården i Hareskov Sogn ligger på Skovbovænget 29, 3500 Værløse

Klik på linkene nedenfor, hvis du vil vide mere om priserne for et gravsted, plejeplaner mv.

Mere infomartion om kirkegårdene

Kirkegaardsvedtægter

Plejeplaner Kirke Værløse kirkegård

Plejeplaner Hareskov Kirkegård

Oversigt over gravsteder - Kirke Værløse

Oversigt over gravsteder - Hareskov

Dyresikre planter på kirkegården

 

Takster/priser:

Erhvervelser 2023

Ydelser 2023

Servicebeskrivelse 2023

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941