Datapolitik for Værløse og Hareskov Sogne

 

Datapolitik for Værløse og Hareskov Sogne

 

Privatlivspolitik (GDPR)

Værløse og Hareskov Sogne behandler persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR), som kræver, at personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Brug af fotos

Værløse og Hareskov Sogne gør opmærksom på, at vi til højmesser, gudstjenester og arrangementer i kirkerne, sognegård og mødelokaler kan tage billeder og/eller optage video til brug på kirkens hjemmeside, Facebook og andre publikationer, som kirken udgiver.
I enkelte tilfælde kan det også være under andre kirkelige handlinger, dog ikke uden forudgående skriftlig accept fra de involverede. I enkelte tilfælde vil vi bede om samtykke i forbindelse med tilmelding til f.eks. konfirmation, babysalmesang, krea, børnegudstjeneste, minikonfirmand og lignende aktiviteter.
 

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at den nedre aldersgrænse i den nye persondataforordning er 13 år. Det vil sige, at konfirmander i langt de fleste tilfælde selv skal give samtykke om brug af billeder og anden data.

 

Såfremt man ikke ønsker at optræde i kirkeligt regi eller offentligt i de nævnte medier, skal man gøre fotografen opmærksom herpå.

 

Indsamling og brug af personoplysninger

Vi opsamler kontaktoplysninger ved tilmeldinger via vores hjemmeside, så vi kan kommunikere med tilmeldte personer i forbindelse med konfirmationsforberedelse, koraktiviteter, kirkelige handlinger og andre konkrete aktiviteter.  Ved tilmelding til en kirkelig handling, giver du automatisk tilladelse til at oplysningerne videregives til præsterne i provstiet.

 

Der samles og opbevares derudover kontaktoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Kontaktoplysninger opbevares så længe modtager ønsker at modtage nyhedsbreve og slettes ved ønske om ikke længere at modtage disse.

 

Oplysningerne bruges ikke til andre formål end det angivne, medmindre der er givet tilsagn om dette.

Øvrig personlig information som vi har i elektronisk form, opbevares i vores regnskabssystem og opsamles typisk i forbindelse med aftaler omkring gravsteder.

 

Alle digitale oplysninger opbevares i krypteret form.

 

Vi har databehandleraftale med :

 

    • ChurchDesk, Njalsgade 21G, 2300 København S. CVR 32150489
    • EG Brandsoft A/S, CVR 84667811, Industrivej Syd 13C, 7400 Herning.
    • Folkekirkens IT (Kirkeministeriet)
    • DMS Services, Dronningemaen 4, 5700 Svendborg, Danmark, CVR: 37688088 

 

Dataansvarlig: Værløse Menighedsråd, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse – henvendelse via administrationschef Peter Schouboe eller pr. e-mail vaerloese.sogn@km.dk.

 

Gemte oplysninger håndteres af de ansatte ved Værløse og Hareskov Sogne, som har arbejdsmæssig grund for at tilgå disse oplysninger.

 

Der videregives ikke oplysninger til tredjepart. Hvis et lovkrav eller andet retsligt krav medfører, at vi skal videregive persondata til myndighederne, gør vi det i det omfang vi skal, for at leve op til loven eller retskravet.

 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Data tilgås udelukkende ved personlig adgangskode baseret på arbejdsmæssig brug.
 

Såfremt personoplysninger indsamles som følge af lovkrav eller retsligt begrundet formål slettes oplysningerne, når der ikke længere er lovmæssigt eller retsligt krav på opbevaringen.

 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse hvori unøjagtigheden består og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Tilsvarende, hvis du ansøger om en stilling hos os, sletter vi dine data senest 3 måneder efter stillingen er besat (til anden side).

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Bemærk at slettede data ikke vil kunne genskabes.

 

Du har ret til at gøre indsigelse til os mod vores behandling af dine persondata.

 

Du kan derudover til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.