Så er der snart menighedsrådsvalg i Værløse Sogn – men hvad indebærer det egentlig?

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg, og valget til Værløse Menighedsråd kommer til at foregå d. 17. september 2024. Her kan du danne dig et overblik over valget og menighedsrådets arbejde.

Et menighedsråd får kirkens årshjul til at køre rundt
Der er mange spændende opgaver i menighedsrådet, blandt andet kirkelige arrangementer og aktiviteter, ansvar for sognets økonomi, for vedligeholdelse af kirkebygninger og kirkegårde samt ansættelse og ledelse af sognets medarbejdere.

Som menighedsrådsmedlem får du også mulighed for at arbejde med nogle af de mange opgaver i forskellige udvalg, som er nedsat af menighedsrådet. Der er derfor brug for medlemmer med mange slags kompetencer.

Vores vision
I Værløse Sogn har vi to kirker: Værløse Kirke og Kirke Værløse Kirke. Her er nogle af de punkter, som menighedsrådet i Værløse ønsker, skal kendetegne arbejdet i menighed og sogn:

Kan du se dig selv i noget af det ovenstående? Så kunne det måske være noget for dig at være med i Værløse Menighedsråd.

Valgets forløb
Den 1. januar 2020 kom der en ny lovgivning vedrørende valg til menighedsråd. Ændringen indebærer, at medlemmerne af menighedsrådet vælges gennem en valgforsamling.

Hør sangen 'Kalder på alle' her.

Den nye valgprocedure er overordnet opdelt i to dele:

1. Et offentligt orienteringsmøde om valget i de enkelte sogne. Mødet skal afholdes den 14. maj 2024 og sammenkobles med det årlige menighedsmøde. På dette orienteringsmøde vil menighedsrådene præsentere arbejdet fra den forgangne funktionsperiode, kommende opgaver, samt datoer og regler for den efterfølgende valgforsamling. Desuden vil antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet, blive annonceret.

2. En valgforsamling tirsdag den 17. september 2024, hvor medlemmerne til menighedsrådet vælges. På dette møde vil der være mulighed for opstilling af kandidater, præsentation af disse, debat og efterfølgende gennemførelse af en skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen vil afgøre, hvem der bliver valgt til menighedsrådet.

HAR DU LYST TIL AT HØRE MERE?

Så kom til orienteringsmødet tirsdag den 14. maj kl. 19 i Værløse Kirke. Her vil der være forskellige stande med folk fra alle de udvalg, vi har menighedsrådet. Vi glæder os til at se dig!