Vielse og velsignelse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken, ved at lade jer vie borgerligt hos kommunen (evt. med efterfølgende kirkelig velsignelse) eller ved at lade jer vie i et andet trossamfund.

Enhver, som er medlem af folkekirken, har ret til at få foretaget en vielse i sit bopælssogn. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne.

Særlig tilknytning foreligger altid hvis man: tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet), har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).

Kontakt i god tid kirkekontoret, når I har bestemt en dato for jeres vielse. Kordegnen kontaktes på 4448 0125 mellem kl. 9 og 13. Når I ved, hvem der skal vie jer, kontakter I præsten. Til samtalen med præsten skal I bl.a. vælge salmer til jeres bryllup.

Der skal inden vielsen foreligge følgende papirer:

- Prøvelsesattest, se nærmere på www.borger.dk. Attesten gælder i 4 måneder

- Brudeparrets dåbs/navneattester

- Navne og adresser på to vidner – ét vidne for hver af parterne.

Eventuel pyntning i kirken før vielsen aftaler I med kirketjeneren ved den af kirkerne, hvor vielsen skal finde sted.

Fotografering ved vielsen skal aftales med præsten.

 

Kirkelig velsignelse af vielse indgået på rådhus

Det er muligt at få sat en kirkelig ramme om sit borgerligt indgåede ægteskab. En kirkelig velsignelse af et borgeligt indgået ægteskab tager udgangspunkt i et ritual, der minder om det, man benytter i forbindelse med et kirkebryllup. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger parret om de hver især vil tage den anden til ægtefælle. Dette spørgsmål har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab på rådhuset. Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner en vielse mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.

Ønsker du kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, henvender du dig til kirkekontoret på 4448 0125 og aftaler et tidspunkt for den kirkelige handling.