Kirkebil

For ældre og gangbesværede er der mulighed for at blive kørt til og fra gudstjeneste.

Kontakt kirkekontoret på telefon 44 48 01 25 for hjælp til transport. Kontakt os i god tid og senest to dage for den tjeneste, der skal køres til.

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941