Besøg kirken

Klasser fra Hareskov Skole har mulighed for med deres undervisere at besøge kirkerummet sammen med en præst.
Det kan f.eks. være som del af et skoleforløb med et tema.

Kontakt kirkekontoret i Værløse Kirke for mere information, så en dato og et tidspunkt kan koordineres.
Eller kontakt præsten direkte på mail rr@km.dk

  

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941