To sogne - én administration

Værløse Sogn driver Værløse Kirke og Kirke Værløse Kirke og de aktiviteter og folkekirkelige opgaver, som udgår derfra.

På samme måde driver Hareskov Sogn Hareskov Kirke og de folkekirkelige opgaver og aktiviteter der.

Hareskov Sogns budget ligger på 2,9 mio kr., Værløse sogns budget på 12,5 mio kr.

De to sogne udgør ét pastorat og betjenes af alle fem præster.


Administrationsfællesskab
De to store poster på budgettet er løn og kirkegårdsdrift, og for at frigøre så mange midler som muligt til aktiviteter direkte for menigheden, deler vi medarbejdere og kompetencer på udvalgte områder i et administrationsfællesskab.

Sognenes kirkegårde drives også af administrationsfællesskabet.


Ledelsen
Hvert sogn har sit eget menighedsråd og den vigtigste opgave for menighedsrådene er, at sørge for menighedens liv og vækst.

Begge menighedsråd betjenes af et sekretariat, herunder af administrationsfællesskabet, som ledes af en administrationschef.

Menighedsrådsmøderne er offentlige.