Bliv medlem af folkekirken

Ved dåb bliver man medlem af folkekirken. Ønsker du dåb, skal du kontakte kirkekontoret på telefon 44480125, som vil hjælpe dig videre.

Er du allerede døbt, men derefter udmeldt af Folkekirken og ønsker at genindtræde, skal du kontakte kirkekontoret på telefon 44480125, som vil guide dig gennem forløbet.

Vedrørende indmeldelse af børn under 18 år er det indehaveren af forældremyndigheden, der kan træffe beslutningen. Børn over 15 år skal dog give sit samtykke.

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941