Bliv medlem af folkekirken

Ved dåb bliver man medlem af folkekirken. Ønsker du dåb, skal du kontakte kirkekontoret på telefon 44480125, som vil hjælpe dig videre.

Er du allerede døbt, men derefter udmeldt af Folkekirken og ønsker at genindtræde, skal du kontakte kirkekontoret på telefon 44480125, som vil guide dig gennem forløbet.

Vedrørende indmeldelse af børn under 18 år er det indehaveren af forældremyndigheden, der kan træffe beslutningen. Børn over 15 år skal dog give sit samtykke.