Vision og mål Hareskov Sogn

Vision

Vi vil virke for et åbent fællesskab der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

Målsætninger

1.  Vi vil formidle evangeliet livsnært til alle aldersgrupper

2.  Vi vil dele inspiration og glæde via sang, musik, litteratur, kunst og andre kulturelle aktiviteter

3.  Vi vil tage et socialt ansvar og forsøge at vise kærlighed og omsorg for de mest udsatte i praksis

4.  Vi vil være åbne og imødekommende også overfor dem, der er anderledes end os selv

5.  Vi vil være aktive og synlige i lokalsamfundet og samarbejde med skoler og institutioner

6.  Vi vil holde fast i de mange gode traditioner, der kendetegner vores kirke

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941