Hareskov og Værløse Sognes Menighedspleje er en selvstændig forening, hvis formål er at varetage diakonale, kirkelige og sociale opgaver overfor sognenes beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

    • Menighedsplejen uddeler julehjælp og anden støtte
    • Menighedsplejen tilbyder aflastning til pårørende til alvorligt syge og plejekrævende
    • Menighedsplejen har blik for udsatte borgere, flygtninge, ensomme og lægger kræfter i at bistå
    • Menighedsplejen modtager donationer til dette arbejde på MobilePay 508330

Kontakt Menighedsplejen på kirkens kontor på tlf. 44480125 eller direkte til formand og præst Caroline K. Thisted på tlf. 30707626


Om Menighedsplejen

Vi er en gruppe mennesker fra kirken som gerne vil tilbyde vores hjælp til mennesker, der på forskellig vis har det svært. Vi har i øjeblikket to tilbud: Dels samler vi ind til og uddeler julehjælp, dels tilbyder vi støtte og aflastning til personer, der passer en syg pårørende. Du behøver ikke være medlem af folkekirken for at benytte dig af tilbuddet.

Læs Beretning 2022-23 – Menighedsplejen i Værløse og Hareskov pastorat herunder
Beretning Menighedsplejen.pdf
heart
 Du kan altid støtte Julehjælpen på MobilePay 508330 
heart
  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941