Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken tilhører man den kirke og menighed, der ligger i ens sogn. Men man kan løsne sit sognebånd og blive en del af en anden menighed.

Ønsker man at tilslutte sig en kirke og sognepræst fra en anden menighed end den, medlemmet tilhører, kan det ske ved at rette henvendelse til den præst, som man ønsker at løse sognebånd til.

Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til, hvilken menighedsrådskreds man ønsker at stemme i - enten i menighedsrådskredsen i bopælssognet eller til den nye menighedsrådskreds, som man efter sognebåndsløsning tilhører. Giv kirkekontoret i det sogn, du nu tilhører besked om, hvor du gerne vil stemme.

Nærmere information fås på kirkekontoret på mail rith@km.dk eller telefon 44 48 01 25

  Værløse og Hareskov Sogne
  ·   Værløse Kirke
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse, CVR 19549011

Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2
3500 Værløse, CVR 19549011

Hareskov Kirke, Skovbovænget 29
3500 Værløse, CVR 19554910
      Kirkekontoret Tlf: 4448 0125 - Kirkegården Tlf: 4498 4941