Pejlemærker Værløse Sogn

Pejlemærkerne angiver nogle af de punkter, som Menighedsrådet i Værløse Kirke ønsker, skal kendetegne arbejdet i menighed og sogn. Vi håber, at de formulerede pejlemærker bliver til inspiration for medarbejdere og frivillige, skaber fællesskab og vedvarende samtale om kirkens kerneopgaver og om hvordan, de skal løses. Pejlemærker kan ikke sige alt; de er ikke tænkt begrænsende; de er foreløbige og åbne for fremtidig tilpasning.


Pejlemærkerne

1. Værløse Kirke vil være en vedkommende kirke gennem mangfoldig forkyndelse og formidling af evangeliet i ord og handling


2. Værløse Kirke vil være en åben kirke, der giver plads til alle i fællesskabet uanset troshistorie, alder og livssituation


3. Værløse Kirke erkender et særligt ansvar for børn og unge


4. Værløse Kirke vil være en socialt ansvarlig kirke, der imødekommer konkrete behov lokalt og globalt


5. Værløse Kirke vil være en aktiv medspiller i lokalområdet gennem forskellige former for samarbejde med skoler, institutioner, foreninger m.v.


6. Værløse Kirke vil synliggøre kristendom og kirke gennem tydelig og kreativ kommunikation af aktiviteter og tilbud.