Dåb

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den. 

Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb. 

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret i Værløse Kirke, for bl.a. at aftale dåbsdag. Barnet skal have mellem to og fem faddere.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til kirkekontoret eller en af sognepræsterne i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

Dåb om søndagen

Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste  (højmesse).

Mulighed for lørdagsdåb – dåbsgudstjeneste

Dåben medfører optagelse i folkekirken og dermed i kirkens menighed. Derfor foregår dåb oftest i søndagens gudstjeneste, for dér samles mennesker om Gud og tro.

Lørdagsdåb kan dog tillige være en mulighed efter nedenstående fordeling. Disse dåbsgudstjenester er særligt rettet mod børnefamilier, for hvem en kortere gudstjeneste kan være at foretrække.

Dåbens gyldighed er den samme som om søndagen.

 

En dåbsgudstjeneste om lørdagen tager ofte afsæt i selve dåbsbegivenheden, ligesom der synges færre salmer og ikke er mulighed for altergang.

En dåbsgudstjeneste om lørdagen kan favne op til tre dåbsbørn.

I Værløse og Hareskov tilbyder vi dåb efter følgende fordeling:

    • Kirke Værløse Kirke 1. og 4. lørdag i måneden
    • Hareskov Kirke 2. og evt. 5. lørdag i måneden
    • Værløse Kirke 3. lørdag i måneden.

 I reglen begynder dåbsgudstjenesten kl. 10.00 og tager 30 - 45 minutter.

Barnets registrering og navngivning

Barnet skal senest 14 dage efter fødslen registreres som født. Det gør jordemoderen som regel. Er barnet født hjemme, skal forældrene anmelde barnets fødsel til kirkekontoret i moderens sogn. Barnet skal være navngivet, inden det er seks måneder gammelt.

Godkendte fornavne


Ankestyrelsen opdaterer en liste over godkendte fornavne.

 

Du kan se og søge i listen her: Godkendte fornavne

 

10 ofte stillede spørgsmål til dåben  (klik på link)