Menighedsrådet i Værløse Sogn

Medlemmer

Formand
Hanne Mølgaard, telefon 2447 7416, email: hm@vaerloesesogn.dk

Næstformand
Inge S. Hansen, email: ingeskadkaer@gmail.com

Kasserer
Pernille Warrer, telefon 4447 4445 / 4073 4165, email: kasserer@vaerloesesogn.dk

Christian Due Pedersen, telefon 2630 6156, emil: chudue@yahoo.dk

Gotfred Blom, telefon 2167 3260, lgblom@youmail.dk

Kirsten Krause, email: kirstenkrause@webspeed.dk

Niels Erik Steensig Krause, email: kirstenkrause@webspeed.dk

Sonja Pedersen, email: sonja@vaerloesesogn.dk

Ellen Mølgaard Holtze, email: ellen.moel@gmail.com

Peder Sundgaard, telefon 4028 0064, email: psu@mail.dk

Vibeke Krarup, email: vkrarup@gmail.com

Lis Bodilsen Nielsen, telefon 44 48 0342 / 5189 9144, email: lisbn@outlook.com

Hanne Holdt Madsen, email: rolighedsvej@get2net.dk

Helle Gjedsted, email: gjedstedh@gmail.com

Merete Alwis, telefon 4416 866, email: mda2306@gmail.com

Udvalg

Forretningsudvalg
- Formand: Hanne Mølgaard 

Valgudvalg:
- Formand: Pernille Warrer

Kirkeudvalg Værløse:
- Formand: Helle Gjedsted

Kirkeudvalg Kirke Værløse:
- Formand: Inge Skadkær Hansen

Kirkegårdsudvalg (Fælles)
- Formand: Pernille Warrer

Børne, unge og Familieudvalg
- Formand: Inge Skadkær Hansen

Aktivitetsudvalg:
- Formand: Christian Due Petersen

Frivilligheds udvalg:
- Formand: Morten Munch

Koncertudvalg
- Formand: Hanne Holdt Madsen

Præstegårdsudvalg (fælles)
- Formand: Gotfred Blom

Medieudvalg (fælles)
- Formand: Peder Sundgaard

Arbejdsmiljøudvalg (fælles)
- Formand: Peter Schouboe (Adm. chef)