Værløse Kirkes Kor for Børn og Unge

Værløse Kirke tilbyder korundervisning for børn i alle aldre: 
SPIREKOR, BØRNEKOR & UNGDOMSKOR.

Fælles for alle tre kor er fokus på sangglæde og fællesskab.

 

Kor handler om at synge sammen, udvikle sin musikalitet, få nye venner og være en del af et fælleskab

 

 

NYT SPIREKOR i Værløse Kirke fra uge 43

 Spirekoret er et gratis tilbud om korundervisning for børn i 0.-2. klasse. 

I spirekoret er der fokus på sangglæde og fællesskab. 

SPIREKORET synger torsdag kl. 15.30-16.15 i Værløse Kirke. 
Der er mulighed for en lille snack fra kl. 15.15. 

Spirekoret starter i uge 43. 

Når vi synger i spirekor, lærer vi en masse sange, vi bruger vores krop og stemme og får nye venner. 
Gennem leg og bevægelse udvikler børnene deres musikalitet. Det forventes ikke, at man kan læse, da vi lærer tingene udenad. 
 Spirekoret deltager ved udvalgte familiegudstjenester ("Gud & spaghetti") i løbet af året og laver 1-2 koncerter om året i samarbejde med kirkens øvrige kor.  

 For tilmelding eller yderligere info, kontakt korleder Ann-Christin Laue Brodersen på tlf. 30247078 eller mail ac@laue.dk. 

BØRNEKORET

(fra 2.-5. klasse) synger torsdag kl. 16.30-17.30. Børnekoret starter i uge 36. 
BØRNEKORET er for de større børn. 

I Børnekoret forventes det, at man kan læse og deltage koncentreret i hele korprøven. 

Vi synger både danske og engelske sange og salmer.
Rytmetræning og hørelære er en del af undervisningen. 

Børnekoret deltager ved familiegudstjenester ("Gud & spaghetti") og laver min. 2 koncerter om året. 
Børnekoret deltager desuden i børnekorstævne til foråret med korbørn fra andre kor. 

Kontakt korleder
Ann-Christin Laue Brodersen (ac@laue.dk) for yderligere info..

UNGDOMSKORET

(fra ca. 6. klasse) synger torsdag kl. 16-17.30.

I Ungdomskoret går seriøs stemmetræning hånd i hånd med grin og kammeratskab! Vi synger gerne på stævner med andre kor og musikskolen, og koret optræder i kirken cirka hver sjette uge.  Derudover kan pigerne vælge at synge til nogle af søndagens gudstjenester, og på den måde tjene lidt lommepenge.

Kontakt korleder Mirjam Lumholdt
(mil@vaerloesesogn.dk) for yderligere info.